top of page

EQUIP

EQUIP ART AL CARRER 

 

Art al carrer és un festival organitzat directament per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira. 

 

COORDINACIÓ DEL FESTIVAL 

Israel Pérez Gil 

 

DIRECCIÓ ARTÍSTICA 

Jordi Verdú Vivó 

 

COORDINACIÓ ARTÍSTICA 

Óscar Valiente Levanteri 

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA 

Jorge Palau Vives 

 

COORDINACIÓ JORNADES JIA / INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES 

Directora de la Casa de la Cultura: Elisa Torremocha Sifre 

Empar Piera i Mai Hidalgo 

 

PREMSA I COMUNICACIÓ 

Departament de Premsa de l’Ajuntament d’Alzira 

Elsa Esplugues March 

 

PERSONAL D’ESPAIS I MUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES 

Pilar Gómez Ávila 

Sergio Parada Buendía 

Juan Carlos Presenca Tàrrega 

DISSENY GRÀFIC I WEB

Empargrafia 

 

TRADUCCIONS I CORRECCIONS

Departament del SERVAL de l’Ajuntament d’Alzira 

 

VÍDEO 

PHC Videógrafo 

 

SERVEI TÈCNIC I PERSONAL AUXILIAR 

Audio-net 

 

AGRAÏMENT ESPECIAL 

Personal voluntari de l’Associació Cultural La Tarumba, treballadors de la Casa de la Cultura d’Alzira, artistes implicats, Alzira Ràdio, Policia Local d’Alzira i departaments municipals, empreses col·laboradores, comerços  col·laboradors i ciutadans i ciutadanes
d’Alzira.

bottom of page